Maatschappelijke
betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid

Bij Driessen Groep zijn we van mening dat je als bedrijf moet laten zien waar je actief bent. Wij houden van ons werkgebied en vinden het belangrijk om lokale initiatieven te ondersteunen in het woongebied van onze medewerkers. Met regelmaat ondersteunen wij evenementen, goede doelen en andere maatschappelijke initiatieven, zowel financieel als materieel. Om iets terug te doen voor het milieu geven wij de voorkeur aan het sponsoren van groene initiatieven.

Duurzaamheid

Binnen Driessen streven wij ernaar om een duurzame en innovatieve dienstverlener te zijn. Tussen vele initiatieven die er zijn om duurzaamheid en gestelde doelen een richting te geven, zijn de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen breed opgezet en omarmen de perikelen van de moderne maatschappij. Er zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen benoemd door de Verenigde Naties. De Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. De Rijksoverheid is hier hard mee aan de slag gegaan met het vertalen van de SDG’s naar nationaal beleid. Dit is terug te vinden aan de hand van nieuwe wetsvoorstellen en opgestelde deadlines. Zo vind in de komende jaren de ingang van de nieuwe omgevingswet plaats en mogen er in 2050 geen grondstoffen meer verloren gaan. Binnen Driessen werken we elke dag aan de openbare ruimte en houden we deze doelen in acht. De belangrijkste doelen voor Driessen zijn SDG 9, industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 12 verantwoorde consumptie en productie en SDG 17 partnerschappen en samenwerkingen.

Samen met u bouwen we aan de toekomst, al meer dan 80 jaar.

SDG's.png

Driessen in de maatschappij

Driessen zet zich al jaren in voor de maatschappij door middel van sponsoring en het ter beschikking zetten van divers materieel. Zo steunen wij lokale initiatieven en (sport)clubs door middel van financiële steun, of met onze machines iets moois creëren. Ook zetten wij ons in bij calamiteitenwerk op de snelwegen in Noord-Limburg, en werken we hard aan de veiligheid op de weg middels gladheidsbestrijding. Wij vinden het leuk om ons steentje bij te dragen binnen de regio.

Gladheidsbestrijding

Driessen zet zich al jaren in voor gladheidsbestrijding in de regio Noord-Limburg. Als de vlokken vallen of de temperatuur richting het vriespunt gaan, springen onze mensen de wagen in om de weg veilig en begaanbaar te maken. Met het schuiven met de sneeuwschuiver en met het strooien van zout houden we de de wegen schoon.  

Snelwegen

De snelwegen in Noord-Limburg spelen een belangrijke rol in de bereikbaarheid van de regio. Naast de gladheidsbestrijding in de winter zet Driessen zich ook in bij calamiteitenwerken. Zo zorgen we voor een veilige afzetting op de snelweg bij ongevallen of schades, maar ook voor een spoedig herstel van de weg. Dit alles zodat u uw weg kan vervolgen.

Bloeiende regio

Naast werkzaamheden is Driessen ook betrokken bij diverse lokale sportclubs of lokale evenementen. Bij Driessen staan we voor gezelligheid en sociaal contact, kernwaarden die belangrijk zijn in de regio. Driessen steunt deze lokale initiatieven met het ter beschikking stellen van materieel of het aanbieden van financiële steun. 

Wij zien het als onze plicht om een kwalitatief  hoogstaande en innovatieve dienstverlener te zijn. Meedenken, ontwikkelen en uitvoeren is kenmerkend voor de mensen achter Driessen.